Privacyverklaring Studio Sabine

Bij Studio Sabine wordt zorgvuldig omgegaan met uw privacy.

Voor het kunnen communiceren via e-mail of post, social media, telefoon het sturen van offertes en het kunnen innen van verschuldigde bedragen verwerk ik gegevens over u. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor deze benoemde doelen. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Ik deel uw gegevens nooit met derden alleen als u daar expliciet toestemming voor geven heeft, tenzij de uitwisseling verplicht is volgens de wet.

In mijn privacyverklaring is precies beschreven hoe ik om ga met uw persoonsgegevens. Heeft u vragen over uw privacy dan kunt u die stellen via het e-mailadres: info@studio-sabine.nl