Privacyverklaring Studio Sabine

In deze privacy verklaring leg ik uit op welke manier Studio Sabine met de gegevens van de klant omgaat, waar de gegevens voor worden gebruikt en wie er inzage heeft in deze gegevens. Studio Sabine respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en behandelt persoonlijke informatie die je mij verschaft altijd vertrouwelijk.

Contactgegevens Studio Sabine

Bedrijfsnaam: Studio Sabine
Contactpersoon: Sabine van der Stadt
Adres: Cornelis Ketelstraat 57, 2806SL Gouda
Telefoonnummer: 06-19332519
E-mailadres: info@studio-sabine.nl
Website: www.studio-sabine.nl
KvK: 67953123

Verkrijgen van persoonsgegevens

Bij het aanvragen van informatie over mijn diensten en voor het uitoefenen van mijn dienst vraag ik om privacy gevoelige gegevens. Deze informatie heb nodig om jouw vragen te kunnen beantwoorden of jouw opdracht te kunnen realiseren. Deze gegevens kunnen per mail, telefonisch, via de website, in een gesprek of op andere wijze worden verstrekt.

Welke persoonsgegevens kunnen er gevraagd worden en waarom?

  • NAW gegevens.
  • Contactgegevens zoals e-mail adres(sen) en telefoonnummer(s).
  • Foto’s ten behoeven van een ontwerp.
  • Alle informatie die ik in opdracht in het ontwerp moet verwerken. Denk hierbij aan informatie voor het maken van geboorte of trouwkaarten zoals geboorte/trouw gegevens.

Alle bovengenoemde informatie heb ik nodig om ontwerpen in jouw opdracht te kunnen realiseren, offertes en facturen te maken, om contact te onderhouden met de opdrachtgever en dit alles te verwerken in mijn administratie.

Daarnaast kan het zijn dat ik bepaalde ontwerpen zal gebruiken op mijn website en social media om zo een beeld te schetsen van mijn diensten. Privacy gevoelige gegevens zoals privé adressen en telefoonnummers zullen onleesbaar worden gemaakt.

Wie heeft er inzage in deze gegevens?

Studio Sabine is een eenmanszaak. In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Zoals; boekhouder, IT-leveranciers, drukkerijen voor het eventueel leveren van drukwerk en PostNL voor het leveren van het drukwerk. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Jouw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Wij zullen jouw gegevens nooit verstrekken voor commerciële of goede doelen!

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan nodig. Deze gegevens worden ook enkel gebruikt voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. De ontwerpen die

gemaakt zijn worden wel bewaard, en daarmee dus ook de informatie die hierop staat. Adressenlijsten worden na het afronden van de opdracht verwijderd. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat er gehouden moet worden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

De gegevens die nodig zijn om jouw bestelling te verwerken worden i.v.m. fiscale bewaarplicht 7 jaar bewaard. Als klant heb jij recht op inzage, correctie, verwijdering (na bewaarplicht) en het meenemen van deze gegevens. Wil je hier meer informatie over, wil je bezwaar maken of heb je vragen over de waarborging van jouw privacy, neem dan met mij op.

Beveiliging

Het is belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom zijn er passende beveiligingsmaatregelen genomen:

Cookies

Op de website worden alleen functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren.

Daarnaast worden Analytische cookies gebruikt om bezoekersstatistieken bij te houden en te vergelijken. Studio Sabine gebruikt geen trackingcookies. Je kunt ook het gebruik van cookies uitzetten in je browser.

Ben je niet tevreden over hoe Studio Sabine met jouw gegevens omgaat, dan wil ik je er graag meer uitleg over geven en samen tot een oplossing komen. Er is altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden op de website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 februari 2020.