De Boeck onderwijs

Uitgeverij De Boeck is een uitgeversbedrijf dat zich toespitst op Nederlandstalige schoolboeken.

Mijn opdracht was om bestaande illustraties in een van hun lesboeken te vernieuwen. Op die manier moest het weer een moderne uitstraling krijgen die paste bij de doelgroep.

Hier een kleine greep uit deze illustraties.

gemaakt in dienstverband bij Tekenteam